4. Zabezpečovací zařízení

4. Zabezpečovací zařízení U nízkotlakých parních soustav je kotel vybaven tímto zařízením: - tlakoměr s označením nejvyššího možného pracovního přetlaku páry - vodoznak napojený přímo na kotli - plnící a vypouštěcí kohout umístěný na nejnižším místě kotle - přetlakové pojistné zařízení - další vybavení např. zvukové - signalizační upozorňující na nedostatek vody v kotli Pojistné zařízení chrání soustavu před nebezpečím havárie v případě, že dojde k překročení maximálního dovoleného provozního tlaku. Pojistné zařízení může být s jednou nebo dvěma nádobami. Zařízení má tyto části: - přetlakovou trubku - vratnou trubku - sběrnou nádobu - výfukovou trubku ( a podle provedení dále nálevku s uzávěrem, spodní nádobu zátku a vždy přívod páry) Funkce (zjednodušeně) - při normálním provozu brání voda v trubkách (určité výšky) úniku páry mimo soustavu, při překročení max. provozního tlaku tlak páry vytlačí vodu z trubice do sběrné nádobky a tím je umožněn výfuk páry do atmosféry. Např. pokud má trubka výšku 2 metry, může vycházek z kotle pára o přetlaku nejvýše 20kPa (0,2 bar). Při překročení tohoto tlaku je voda z trubice vytlačena do sběrné nádoby, pára vyfukuje a při poklesu tlaku se voda do nádobky vrací zpět. Z bezpečnostních důvodů musí výfuk směřovat tak, aby nemohl způsobit ohrožení obsluhy (má směřovat k podlaze v blízkosti podlahové vpusti.) Když dojde k vyfouknutí přetlaku musí se (když je kotel bez tlaku) zařízení doplnit vodou. DN trubek zařízení je v souvislosti s výkonem kotle.