5-6 Hodnocení zboží

Hodnocení zboží podle jeho vlastností užitná vlastnost - vlastnost zboží schopná uspokojovat hmotné a nehmotné (kulturní, módní) potřeby zákazníka – každému z nás se líbí něco jiného užitná hodnota: – souhrn užitných vlastností – barva, vůně, tvar Užitné vlastnosti: • výživová hodnota • senzorická hodnota • hygienická hodnota – zdravotní nezávadnost • trvanlivost estetická hodnota 2x klikni pro úpravu