11.12. Multikulturní soužití

11.12. Multikulturní soužití Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát Vznik a vývoj Soužití lidí, kteří pocházejí z různých kultur a prostředí, případně i hovoří různými jazyky, se objevilo už v pozdní antice ve velkých . • postupující centralizace států a růst centrální moci; • vznik státní byrokracie, která musí jednat s každým občanem přímo; • vznik průmyslu a masová migrace obyvatel do měst; • snaha o řešení politických problémů zejména parlamentní diskusí, která vyžaduje jazykovou komunikaci; • vznik veřejného mínění, masových médií a volebních kampaní, které se ovšem odehrávají v určitém jazyce; • masový pohyb obyvatel z chudých do bohatších zemí. Problém koexistence různých kultur a náboženství ve společném státě v moderní společnosti představuje velmi citlivou otázku Mezi přistěhovalci často vznikají fundamentalistická hnutí, která se ostře vymezují proti hodnotám hostitelské země. Český multikulturalismus Vietnamská menšina v ČR se svými 83 000 příslušníky v roce 2012 je kulturně odlišná komunita.[16] Česká společnost není stoprocentně homogenní, existují zde národnostní menšiny i skupiny imigrantů. V české společnosti nejčastěji rezonuje problematika romské menšiny, zejména tedy velké pnutí mezi romskou minoritou a majoritní společností. Zatímco Romové se zde necítí jako ve svém přirozeném prostředí a občas dokonce volí možnost emigrace, majoritní společnost nepovažuje romskou komunitu za součást své společnosti. Při posledním sčítání lidu roku 2011 bylo zjištěno, že 70 % občanů české republiky se hlásí k české, moravské či slezské národnosti (25 % občanů svou národnost neuvedlo).