29. - 30. Výrazy ve slovních úlohách

Několik příkladů na výrazy v úloháh
1. Zapiš výrazem: a) Desetinásobek čísla x zmenšený o čtyřicet .................................................. b) Rozdíl čísel x a y zvětšený třikrát .................................................. c) Součet druhých mocnin čísel m a n .................................................. d) Podíl trojnásobku x a dvojnásobku y .................................................. 2. Urči hodnotu výrazu pro x = - 2, y = 3 a) 3x + 5y = b) 2 . (x – 3) – y2 = c) -3y – 4x + 20 = 3. Obdélníkové pole má délku 2a metrů a šířku a – 2 metrů. Vyjádři obvod pole. 4. Vypočítej: a) 2a – (a + 5) – 4a = b) –(7x – 8) + (-2x – 9) = c) 4r – (2r – t) – 3t = d) –(2a – 3) – (-3a – 6) =