10. Povinnosti občana v demokracii

10. Povinnosti občana v demokracii * právo na úplné a včasné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů * právo občanů podílet se na veřejné správě přímo nebo volbami zástupců, rovnost přístupu občanů k veřeným funkcím * petiční právo (nejen pro občany, ale pro každého) * shromažďovací právo * sdružovací právo právo samosprávy církví a náboženských společností nezávislost státu vůči politickým stranám nebo jiným sdružením a naopak * svobodná soutěž politických sil národnostní a etnická práva občanů, kteří jsou příslušníky etnických menšín * právo svobodně rozhodovat o své národnosti, které není ničím omezeno ani podmíněno (čl. 3 odst. 2) * ochrana před újmou kvůli etnické příslušnosti * právo etnických menšin na rozvoj, vlastní kulturu, sdružování * právo na užívání vlastního jazyka, vzdělání ve vlastním jazyce, užívání jazyka v úředním styku * právo účasti na řešení věcí týkajících se etnických menšin hospodářská práva ochrana rodiny a dětí