28. Lomené výrazy, jejich násobení a dělení

Násobení lomených výrazů - video
Dělení lomených výrazů - video