24. - 25. Mnohočleny

Jednočleny a mnohočleny - video
Sčítání a odčítání mnohočlenů - video
Násobení mnohočlenů - video
Dělení mnohočlenů - video
Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vytýkání - video
Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců - video