21. - 22. Algebraické výrazy - rozklad výrazu na součin vytknutím

Pozorně si prohlédněte videa (klidně i vícekrát).
Příklady - test s výsledky