15. - 16. Slovní úlohy, test (Základy fin. matematiky)

Kliknutím na odkaz si postupně prohlédni prezentace.
Čistá mzda (příklad - výpočet) - prezentace
Pro zadání testu či zaslání odkazu na test kontaktujte učitele.