11. - 12. Odmocniny

Jako první si kliknutím na odkaz pusťte video a po té si prohlédněte prezentace. Udělejte si si stručné výpisky do sešitu se zaměřením na konkrétní příklady.