4. - 5. Operace s číselnými množinami (sjednocení, průnik)

Označení základních číselných množin: Množina všech přirozených čísel: N Množina všech celých čísel: Z Množina všech racionálních čísel: Q Množina všech reálných čísel: R
Přirozená čísla
Celá čísla
Racionální čísla
Reálná čísla
Číselné obory - video
Množiny - průnik, sjednocení a rozdíl - video