8. Základní hodnoty a principy demokracie

8. Základní hodnoty a principy demokracie Demokracie je forma vlády ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené Definice a charakter rovnost před zákonem, politická práva a právní stát jsou důležité znaky už od antiky. Tyto principy se projevují v nároku všech občanů na rovnost a rovný přístup k zákonodárství. Například má každý hlas stejnou váhu, každý občan může být volen či volit a právo volit je chráněno ústavou. • politický pluralismus, • rovnost před zákonem, • petiční právo, • právo na spravedlivý proces, • další občanská a • lidská práva a svobody a • občanskou společnost. • přímá demokracie • zastupitelská demokracie] První známá demokracie, antická, vznikla v řeckých městských státech (zejména v Athénách) . Podle formy politického rozhodování je možné demokracii dále rozdělit na: • většinová (majoritní) • pluralitní (konsensuální) demokracie