1. Úvod do učiva vytápění - 3.ročník

Úvod do učiva vytápění - 3. ročník Učivo vychází z poznatků předchozích ročníků a na tyto poznatky dále navazuje následujícími tématy. - parní vytápění - centralizované zásobování teplem a dálkové vytápění - vzduchotechnika, klimatizace a ventilace - netradiční zdroje tepla V části parní vytápění se řeší např. druhy soustav, jejich výhody, nevýhody a použití, dále pak zabezpečovací zařízení, regulace potrubí a dále zdroje tepla i způsoby vytápění a další. Centralizované zásobování teplem (CZT) - vysvětlení pojmu a rozdíly od dálkového vytápění. Jednotlivé části a zařízení, vedení potrubí, dále zdroje tepla a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), přístroje a armatury regulační, zabezpečovací pojistné a další. Je řešeno připojení budov na dálkové vytápění, zařízení pro úpravu parametrů, ale také i ekologie provozu. V praxi se často setkáváme se vzduchotechnikou, klimatizací a ventilací. Úprava prostředí je používána ve sportovních halách, v domácnostech, v nemocnicích a např. v dopravních prostředcích. Učivo se zabývá také úpravou parametrů - zejména čistoty ovzduší, teploty, vlhkosti, druhy zařízení, vysvětlení pojmů i principy a popis jednotlivých částí. Netradiční zdroje tepla. Jsou zde probírána zařízení např. na spalování hořlavých odpadů - dřevní hmoty, pak např. energie slunce, větrné nebo vodní a další. Učivo zahrnuje též vývoj nejen v této oblasti vytápění.