5. Struktura veřejné správy a samosprávy

5. Struktůra veřejné správy a samosprávy Struktura státní správy a samosprávy • je místem pro místní samosprávu; výkon státní správy na obce nepatří. • Okres je místem pro výkon státní správy Spolková země – Čechy, Morava a Slezsko, Praha) je místem pro realizaci zemské samosprávy s vlastními zastupitelskými a výkonnými Kraje Druhy samosprávy Územní samospráva Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem sám rozhodovat o svých záležitostech Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Zájmová samospráva Právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech může být svěřeno i subjektům, které spojuje určitý společný zájem. V takovém případě se jedná o zájmovou či profesní samosprávu