54. Zástupné one, ones

54. Zástupné one, ones Tato dvě zájmena se v angličtině používají pro vyhnutí se zbytečnému opakování. One pro jednotné číslo. A Ones pro množné číslo. Příklad použití ve větě: „Which ones are for sale?“ Rozdíl mezi One a Ones – příklady použití ve větách • Can I have a banana? – Yes, which one do you want? – Mohu dostat banán? – Ano, který chcete? • New mobiles are much better then the old ones. – Nové mobilní telefony jsou mnohem lepší, než staré. • New mobiles are much better then the old mobiles. (tuto větu sice všichni pochopí, ale v angličtině tímto způsobem nepoužívá) • I like two colours. – Which ones? – Mám rád dvě barvy. – Které to jsou? • I like only one colour. – Which one? – Mám rád jen jednu barvu. – Kterou? • I learn a foreign language. – Which one? – Of course English. – Učím se cizí jazyk. – Který? – Samozřejmě je to angličtina. (