13.hodina - gramatická cvičení

Překládejte do angličtiny nebo češtiny Její bratr, its, náš spisovatel, můj dům, her English, your birthday, jejich student, moje příjmení, her, our, jejich pes, váš šálek, tvoje sekretářka Doplňte vhodné přivlastňovací zájmeno 1. You and …… English friend. 2. Miss Black and …… sister. 3. The school and …… number. 4. I and …… dog. 5. Peter and …… book. 6. Mr. and Mrs. Parker and …… house. 7. You and …… name. 8. The writer and …… book. 9. They and …… family. 10. The teacher and …….. student.