12. hodina - vyjadřování věku

Otázka na věk: How old are you? Odpověď: I am sixteen. Procvičujte ve všech osobách s využitím čísel do 20. Např. How old is your Brother. My Brother is twelve. How old is his boss? His boss is nineteen.