20.Kulturní instituce v ČR

ULTURNÍ INSTITUCE volný čas lze vyplnit aktivní nebo pasivní zábavou Nejdůležitější kulturní instituce: • KULTURNÍ DŮM Šatny, restaurace, kavárny Učebny s přednáškovou síní – kurzy cizích jazyků, vzdělávací semináře, přednášky Velký sál – plesy, karnevaly… Klubovny pro zájmovou a vzdělávací činnost – šachisté, zahrádkáři… Divadelní sál Výstavní sál – výtvarné umění, fotografie Koncertní sál • GALERIE • MUZEUM je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. Dle svého zaměření, obsahu – expozic a depozitářů – se rozlišují na všeobecná (národní, vlastivědná) muzea a specializovaná muzea (v rámci jednoho oboru). Na rozdíl od muzejních depozitářů jsou muzejní expozice přístupné veřejnosti a) zřízeny městskými úřady (malá muzea) nebo okresními vlastivědnými muzei (pamětihodnosti z historie i současného života celého regionu) b) velká města – technické, poštovní muzeum, muzeum hudebních nástrojů... c) NÁRODNÍ MUZEUM V PRAZE – v čele Václavského náměstí, má velkou spoustu sbírek (numismatickou, mineralogickou, historickou, národopisnou, zoologickou, botanickou…) • KNIHOVNY a) školní, městské, okresní, státní vědecké knihovny (ve velkých městech) b) PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ V PRAZE DIVADLO Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru Divadlo zahrnuje rozličné žánry dramatického umění nebo hudebně-dramatického umění podle prostorového členění a hereckého projevu: jevištní formy činohra hudební divadlo opera opereta muzikál zpěvohra pohybové balet pantomima tanec loutkové divadlo (případně stínové divadlo nebo černé divadlo) nejevištní audiovizuální formy rozhlasová hra a televizní hra film a video Památník je objekt, který slouží jako centrální místo, jehož účelem je připomínat nějakou osobu, která je už obvykle mrtvá, anebo nějakou významnou událost, která se stala a která je hodna neustálého připomínání. Památník může být muzeum na místě dané události, může se jednat o sochy, sousoší, fontány, monolity anebo celé parky. Velmi častou formou památníku jsou náhrobní kameny, které vidíme na hřbitově. Pamětní desky lze najít v ulicích všech měst, které mají alespoň nějakou historickou tradici. Knihovna je instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek veřejnosti. Dělí se: podle přístupnosti soukromé (osobní, rodinné). veřejné (často je však míra veřejnosti omezena, např. pouze pro registrované uživatele), zpřístupňují širokému okruhu čtenářů především beletrii a populárně-naučnou literaturu. podle regionální působnosti národní - provozuje je stát, jejich hlavním úkolem je shromažďování a uchovávání knižní produkce, která na daném území vyšla. krajské - provozují je kraje. místní - provozovány obcemi. podle zaměření veřejné, všeobecné (Městská knihovna v Praze) odborné (speciální). polytematické (Národní technická knihovna) specializované: - oborově (knihovny vysokých škol). - druhově (knihovna Úřadu průmyslového vlastnictví). Kino je místo které je určeno k hromadnému sledování filmových představení. Filmový projektor, který je umístěn vzadu v projekční kabině, promítá film na plátno, které je umístěno vpředu před hledištěm. V současné době jsou klasické filmy nahrazovány digitální technologií a vznikají 3D (používají se speciální brýle) a 4D (zapojí se i další smysly) kina. Galerie expozice, specializovaný prostor pro vystavování uměleckých děl spojený se stálou expozicí (výstavou) těchto děl Typy galerií: Veřejné - galerie nebo muzea, které vystavují vybrané sbírky umění. Na druhé straně existují soukromé galerie, které fungují na komerčním základě prodeje uměleckých děl. Internetová galerie - s rozšířením internetu mnoho umělců a galerií otevřelo své galerie on-line.