4. Próza

Próza - základní jednotkou je věta - věty se sdružují do odstavců a kapitol -připomíná přirozenou řeč