11.hodina - číslovky 0-20

Číslovky základní 1 - 12 1 – one 7 – seven 2 – two 8 - eight 3 – three 9 – nine 4 – four 10 - ten 5 – five 11 - eleven 6 - six 12 - twelve 0 - nula 1) „0“ – při čtení posloupnosti číslic 2) zero – v matematice, fyzice, výpočetní technice 3) nil – ve sportovních výsledcích 4) love – v tenise Číslovky základní 13 - 19 Tvoří se přidáním koncovky –teen k základní číslovce. Pozor na 13, 15, 18. 13 – thirteen 17 - seventeen 14 – fourteen 18 - eighteen 15 – fifteen 19 - nineteen 16 - sixteen