1. Plán učiva

Vyučovací předmět: Občanská nauka Ročník: 1. Počet vyučovacích hodin: 1h/týden – 32 Tematický celek – téma Poř. hodin Měsíc B Poznámka o plnění/změně plánu Úvodní hodina 1. září 1.Člověk v lidském společenství Tělesná a duševní schránka osobnosti 2. září Zdraví a jeho ochrana 3. září Životní styl 4. září Komunikace, asertivní chování 5. říjen Konflikty mezi lidmi 6. říjen Nebezpečné závislosti 7. říjen Sociální útvary ve společnosti 8. říjen Sociální role 9. listopad Rodina 10. listopad Etapy lidského života 11. listopad Mezigenerační vztahy 12. listopad Soužití ve společnosti - pravidla chování 13. -14. prosinec Vrstevnické skupiny 15. prosinec Etnické skupiny, národnosti 16. leden Migrace, emigrace, azyl 17. leden Pomoc při řešení problémů v mezilidských vztazích 18. leden Postavení mužů a žen ve společnosti 19. leden Volba životního partnera 20. únor Vliv víry a náboženství na život člověka 21. únor Terorismus a náboženský extremismus 22. únor Otázka smyslu lidského života 23. březen 2. Média Hromadné sděl. prostř. - svobodný přístup k informacím 24. březen Zpravodajství, objektivita zpravodajství 25. duben Menšiny v médiích 26. duben Podstata a principy reklamy 27. duben Etika reklamy a morální kodex reklamy 28. duben Projekt na volné téma s využitím IT 29.- 30. květen Prezentace projektů 31.-32. červen