10.hodina - gramatická cvičení

Doplňte správný tvar slovesa „be“ 1. I ……. from Prague. 2. It …… nice morning. 3. I and John …… brothers. 4. English …… easy. 5. My sister …… a secretary. 6. They …… Czech. 7. We …… sixteen. 8. My name …… Peter. 9. Jane …… my best friend. 10. You …… happy. Vytvořte oznamovací věty se slovesem „be“ 1. student / he / good 2. her / I / brother 3. English / they 4. Prague / in / school / my 5. London / we / from 6. a secretary / miss Black 7. lovely / it / morning 8. Peter / name / his 9. good / writer / he 10. my brother / Czech / my friend / and Utvořte otázky se slovesem „be“ 1. happy / she ? 2. Shakespeare / English writer ? 3. good / they / friends ? 4. Peter / a student ? 5. a Czech / Black / name ? 6. nice / it / house ? 7. sixteen / they ? 8. in / we / Prague ? 9. old / you / how ? 10. your / what / name ?