15.-16. Žádanky na suroviny

Po nanormování kuchař musí vypsat žádanku na výdej potřebných surovin. S vyplněnou žádankou pak jde za vedoucím skladu. Náležitosti žádanky - Název připravovaného pokrmu - Číslo normy – vlastní kalkulace - Počet připravovaných porcí - Název výrobního střediska - Tabulka – kde se zapisuje seznam jednotlivých druhů surovin, požadované množství surovin, poznámka - Datum - Podpis kuchaře - Podpis šéfkuchaře - Podpis skladníka, který žádanku přijal Na základě žádanky skald vydá požadované suroviny. Při přejímce se vystaví příjmový list. Náležitosti příjmového listu - Název suroviny - Požadované množství suroviny - Skutečně vydané množství suroviny - Cena za jednotku - Celková cena - Poznámka - Datum převzetí - Podpis pracovníka skladu - Podpis přebírajícího – kuchaře - V dnešní době tyto písemnosti nahrazují počítače se speciálním programem. Dochází tak k úspoře času.