2. Předpisy bezpečnosti práce

Bezpečnost práce ve veřejném stravování - hlavní úkol – předcházet úrazům - zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy Zásady bezpečnosti - Znát podmínky provozu - Veškerá zařízení uvádět do chodu tak, aby nikoho neohrozila - Udržovat pořádek na pracovištích - Používat vhodné pomůcky (tácky, plata, vozíky) - Řádné osvětlení - Opatrnost na schodech, ve výtahu - Nepřeceňovat své síly - Opatrně pracovat se sklem, porcelánem, horkými talíři, nápoji - Používat příručník - Dodržovat protipožární předpisy a řídit se pokyny nadřízeného Pracovní úrazy - Úrazy vzniklé v souvislosti s výkonem povolání - Malé úrazy zapisovat do sešitu, velké do protokolu + svědci Nehody hostů - Řešíme vždy v klidu, důležité – plynulost provozu - Při znečištění šatů – důležitá omluva - Nabídnout úhradu čistírny - Při úrazu poskytneme první pomoc a zařídíme lékařské ošetření