25. - 26. Mladý hrdina v současné literatuře/ práce s ukázkami z čítanek, nahrávek, filmů

Allan Silitoe - V sobotu odpoledne Christiane F. - My děti ze stanice ZOO
text