49. Příslovečné určení místa a času

49. Příslovečné určení místa a času Postavení příslovečných určení místa a času není pevně dáno. Obecně platí tato pravidla: 1) Příslovečná určení jsou nejčastěji na konci věty Např: He has lunch at school, - Obědvá ve škole. We play table tennis in the gym. - Hrajeme stolní tenis v tělocvičně. I get up at 7 o'clock. - Vstávám v 7 hodin. 2) Jsou-li ve větě oba typy příslovečného určení, stojí nejprve určení místa a pak času. Např: Mother prepares breakfast in the kitchen every morning. - Matka připravuje snídani v kuchyni každé ráno. We work in the garden at the weekend. - O víkendu pracujeme na zahradě. 3) Některá příslovečná určení se vkládají před významové sloveso. always - vždy, pořád often - často usually - obvykle sometimes - někdy seldom - málokdy, zřídka never - nikdy rarely - zřídka, málokdy occasionally - příležitostně Např: I always read in the bed. - Vždy si čtu v posteli. I usually study in the evening. - Obvykle studuji večer. 4) Ve větách se slovesem be stojí tato příslovce až po slovese. Např: His lessons are always interesting. - Jeho hodiny jsou vždy zajímavé. I am usually at home on Sundays. - V neděli jsem obvykle doma. Cvičení: Přeložte: 1) Někdy mám problém s gramatikou. 2) V neděli obvykle nepracujeme. 3) Málokdy si moje sestra kupuje sendvič. 4) Nikdy nechodím do knihovny. 5) Otec pracuje odpoledne v garáži. 6) Chodím spát v 10 hodin večer. 7) Jezdíme do hor každou zimu.