15.- 18. Základní přehled autorů 19.a 20. stol.

LITERATURA 19, STOLETÍ ROMANTISMUS A REALISMUS ROMANTISMUS – hlavní literární směr 1. poloviny 19. století objevil se na počátku 19. st. - naděje na lepší uspořádání světa „volnost, rovnost, bratrství“ - heslo …................................................. protest proti nesvobodě a tyranství obdiv k svobodným lidem, účast s porobenými národy romantikové : témata – společenských křivd, lidé marně se vzpírající svému často smutnému až tragickému osudu (např v Čechách: …................................) oblíbené romantické postavy – loupežníci, bývalí uprchlí vězňové, kati, lidé vyvržení na okraj společnosti ne vlastní vinou obdiv ke slavné historii, někdy poupravovali ANGLIE GEORGE GORDON BYRON  nejslavnější romantický básník  putoval po světě  epos: Childe Haroldova pouť WALTER SCOTT  historické romantické romány  román IVANHOE - doba Richarda Lví srdce - boje mezi Sasy (rytíř Ivanhoe) a Normany - postava Robina Hooda FRANCIE VICTOR HUGO  vynikal svými romány  román: Chrám Matky boží v Paříži -. hlavní postava – Quasimodo – znetvořený hluchý zvoník, zamilovaný do Esmeraldy – potulná kejklířka  celý osud obou je nešťastný, nedokážou ho změnit  román: Ubožáci (Bídníci) - hlavní postava galejník Jean Valjean - galejní - celý život pronásledován, staral se nejen o sebe, ale i osiřelou dívku - přestože se o mnoho zasloužil, umírá sám a v bídě zachycena revoluce v Paříži EDGAR ALLAN POE  americká literatura  hororové povídky: Jáma a kyvadlo  báseň: Havran