9. Písňové texty

Karel Kryl („básník s kytarou“): Nevidomá dívka ( jeho první vydaná píseň, r.1968 ) 1. V zahradě za cihlovou zídkou, popsanou v slavných výročích, sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. 2. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek po chmýří na bodláku na vymyšlenou adresu. R: Prosím vás, nechte ji, ach, nechte ji, tu nevidomou dívku, prosím vás, nechte ji si hrát, vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. 3. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatejch jabloních, a taky o lásce, již v černých květech máku přivezou jezdci na koních. 4. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté, pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. R: Rec.=1. 5. Rukama dotýká se květů a neruší ji motýli, jen trochu hraje si s řetízkem amuletu, jen na chvíli. R: 1.Kdo je hlavní postavou ? 2.Existovala dívka v písni K. Kryla ? 3.Kde se odehrává děj písničky ? 4.Kolik slok má píseň ? 5.Stručný obsah písně : 6.Vypiš alespoň 2 slova nebo slovní spojení vyjadřující , že dívka je nevidomá 7.Koho autor oslovuje, na koho se obrací ? 8.Ve Slovníku cizích slov najdi, co znamená pojem „refrén“ a napiš 9. Napiš první verš z refrénu Karel Kryl DŮCHODCE Kalhoty roztřepené na vnitřní straně zápěstí roztřesené a seschlé dlaně kterými žmoulá kůrku chleba sebranou z pultu v závodce tak tedy říkejme mu třeba důchodce Rukávy u zimníku odřením lesklé Čekává u rychlíků na zbytky ve skle Stydlivě sbírá nedopalky ztracené v místech pro chodce a pak je střádá do obálky důchodce V neděli vysedává na lavičce v sadech a starou špacírkou si podepírá ustaranou hlavu Sluníčko vyhledává naříká si na dech a vůbec nikdo už mu neupírá právo na únavu Na krku staré káro a úzkost v hlase Když žebrá o cikáro zlomí se v pase Namísto díků sklopí zraky a není třeba žalobce Když vidím tyhle lidské vraky třesu se strachem před přízraky že jednou ze mě bude taky důchodce (Kryl, 1990) OTÁZKY K TEXTU: 1.Proč autor v 1. sloce popisuje důchodce právě těmito slovy? Zamysli se nad každým veršem této sloky. 2.Objasni význam slova „závodka“. (1. sloka) 3.Co má autor na mysli tím, že důchodce čekává u rychlíku na zbytky ve skle? (2. sloka) 4.Proč sbírá důchodce nedopalky od cigaret do obálky? (2. sloka) 5.Vysvětli význam slova „špacírka“. (3. sloka) 6.Ve 3. sloce básně si důchodce podpírá ustaranou bradu – proč má starosti a jaké? 7.Proč se důchodce zlomí v pase a klopí zraky, když žebrá o „cikáro“? (4. sloka) 8.K čemu autor ve 4. sloce přirovnává důchodce?