6.-7. Hlavní literární směry 20. století

Futurismus - futurum = budoucí - odmítání tradičních norem a zvyků - vyzdvihuje moderní, technické formy života, městskou civilizaci Kubismus - cubus = krychle - podstatou je rozložit skutečnost na geometrické útvary - španělský malíř Pablo Picasso Expresionismus - expressio = výraz - vyjádření pocitů zoufalství, prázdnoty, bolesti - zdůraznění negativních stránek soudobého světa Dadaismus - dada = v dětské řeči koníček, hračka - vyjadřuje odmítavý postoj k válce a jejím hrůzám - život je třeba zaplnit zábavou, karnevalem bez konce - úsilí šokovat, burcovat, provokovat - zvláštní význam černý humor - Mona Lisa s přimalovaným knírkem, vchod na výstavu obrazů přes WC