6. Původ a výroba topných plynů

Původ a výroba topných plynů Pojem topné plyny znamená hořlavé plyny přírodní, nebo uměle vyráběné, sloužící převážně k topným účelům. Svítiplyn se u nás přestal používat a vyrábět v. r. 1996, v současnosti se nepoužívá a nevyrábí ani v ostatních vyspělých zemích světa. Jeho získání výrobou je složité, zatěžuje životní prostředí a s ohledem na možnosti získání a využití jiného plynu je dnes nevýhodné. Zemní plyn patří dnes k nejpoužívanějším topným plynům. Jedná se o plyn přírodního původu, který se nachází v uhelných slojích a ložiscích zemních plynů. Hlavní výhodou tedy je, že se tento plyn nemusí vyrábět, ale těží se. Propan a butan jsou zkapalněné topné plyny (LPG)vyráběné buď destilací a krakováním ropy, nebo hydrogenací hnědého uhlí. Tyto plyny lze snadno převést do skupenství kapalného a naopak, což je jejich velkou výhodou. Další topné plyny jsou vysokopecní plyn, smíšený generátorový plyn a kalový plyn. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů