2 Pojem zbožíznalství a zboží

ZBOŽÍZNALSTVÍ = nauka o zboží - zkoumá užitné hodnoty zboží - zkoumá vlastnosti, kterými se zboží stává užitečným člověku = užitná hodnota - počátky zbožíznaleckých zkoumání v Itálii v 16. století - s rozvojem obchodu - italští zbožíznalci kontrolovali zboží, které mohlo být falšováno nebo poškozeno – pochutiny – káva, čaj, koření, drahé kameny ZBOŽÍ - každý produkt (výrobek), který uspokojuje lidské potřeby - výrobek určený k prodeji Vlastnosti zboží: - tvar, barva, vůně, chuť, tvrdost, chemické složení, tekutost Každý druh zboží má dvojí hodnotu: • Užitná hodnota – souhrn užitných vlastností • Směnná hodnota – cena zboží 2x klikni pro úpravu