27. - 28. - Významné osobnosti světového umění/práce s ukázkami z čítanek, nahrávek, filmových ukáz