23. - 24. Kultura národností na našem území

Aby komunity lidí jiné než české národnosti mohly nést statut národostní menšiny, musí splňovat přesně daná kritéria. Příslušníci oficiálně uznaných národostních menšin v České republice mají zákonem zajištěna určitá práva. V současné době uznává Česká republika čtrnáct národostních menšin žijících na našem území. Národnostní menšiny v ČR Bělorusové, Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Němci, Poláci, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Slováci, Srbové,Ukrajinci, Vietnamci. Komunity vyjmenovaných národností mají na území České republiky statut národnostních menšin. Díky tomu mohou plně rozvíjet své tradice, kulturu a jazyk. V případě dostatečného zastoupení národostní menšiny v obci mohou být v obcích zřízeny školy s vyučovacím jazykem příslušné menšiny. Rodný jazyk mohou příslušníci národnostní menšiny používat i pro styk se soudy a úřady. Podmínkou, aby skupina cizinců trvalé v Česku žijících získala statut menšiny, musí být pobyt jejích příslušníků podložen historickým působením v naší zemi a skupina musí mít dostatečný počet příslušníků. Podpora státu menšinám (znění zákona) „Stát podporuje pro zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyků vydávání periodického i neperiodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin a rozhlasové a televizní vysílání v jazycích národnostních menšin. Za tímto účelem poskytuje dotace ze státního rozpočtu. Stát vytváří podmínky pro zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyků příslušníků národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky. Podporuje zejména programy zaměřené na divadla, muzea, galerie, knihovny, dokumentační činnost a další aktivity příslušníků národnostních menšin. Za tím účelem poskytuje dotace ze státního rozpočtu.“