9) Pevný a pružný kloub

9) Pevný a pružný kloub Převodné klouby spojují dva hřídele a umožňují jejich vzájemnou výchylku otáčení. U automobilových hřídelů se používají pevné a pružné převodné klouby. Pevné převodné klouby Podle konstrukce se dělí na :  Křížové  Věncové  Kamenové ( kulisové )  Hranolové  Stejnoběžné ( homokinetické ) Křížový kloub se skládá z křížového čepu s jehlovými ložisky a ze dvou vidlic. Pro dosažení co nejdelší životnosti kloubů mají jejich čepy těsnění proti vnikání prachu a nečistoty a jsou dobře mazány. Při montáži kloubů je třeba zachovat vzájemnou polohu jednotlivých částí kloubového hřídele, aby nebyla porušena vyváženost ( části se musí před montáží označit ). Osy ložisek ve vidlicích po obou stranách hřídele musí být vždy v jedné rovině. Věncový kloub má na rozdíl od křížového kloubu rozvidlené unášeče ukončené čepy, na něž jsou nasazena přesně lícovaná ocelová kulová pouzdra. Všechna čtyři pouzdra jsou sevřena dvojdílným věncem. Unášeč je nasazen na konec drážkového hřídele vycházejícího z převodovky a je zajištěn maticí. Kulové pouzdro kloubu je zhotoveno jako dvoudílná kulová objímka, která utěsňuje rouru spojovacího hřídele. Věncový kloub je výrobně levnější než křížový kloub s jehlovými ložisky. Jeho nevýhodou jsou větší ztráty vlivem tření, větší nároky na mazání a čistotu. Kamenový ( kulisový ) kloub je výrobně nákladný, a proto se u kloubových hřídelů nepoužívá. Montuje se však u hnacích hřídelů kol výkyvných polonáprav. Tento druh kloubu je náročný na přesnost výroby. Umožňuje nejen vykyvování hřídele, ale i malý posuv. Kamenový kloub má ve dvou drážkách proti sobě v hnacím hřídeli uloženy kameny, které většinou mají kluzké uložení pro unášecí čepy hnacího hřídele. Hranolový kloub má hnací unášeč ve tvaru pouzdra s vnitřním čtyřhranným otvorem, v němž je uložen hnaný hřídel prostřednictvím hranolového unášeče. Hnaný hřídel se může vzhledem k ose hnacího unášeče odklonit a vzhledem k hnacímu unášeči se může i posunout. Kloub je v pouzdru, které ho chrání před nečistotami. Konstrukčně je jednoduchý a umožňuje jen malé odchylky obou os ( hnaného i hnacího hřídele ). Pružné převodné klouby Proti pevným kloubům mají pružné převodné klouby určité výhody – měkčí záběr, tichý chod apod. Používají se u hřídelů, jejichž osy mají malý nebo žádný úhel odchýlení. Jejich montáž i demontáž je jednoduchá, nevyžadují mazání čepů ani ochranná pouzdra, ale jejich životnost je poměrně malá. Podle konstrukce se dělí na :  Kotoučové  Článkové  Vložkové  Pouzdrové Kotoučový kloub má trojramenné unášeče, jejichž ramena jsou pootočena o 60°. Spojovacím článkem unášečů je pružný kotouč. Kotouč je vyroben z tkanin, které jsou spojeny pryží. Otvory jsou vyztuženy ocelovými pouzdry. Kotouče jsou chráněny před mazivy a vyššími teplotami. Rozměry pružných kotoučů a unášečů se určují podle velikosti přenášeného točivého momentu. Kotoučový pružný kloub se také někdy nazývá Hardyho spojka. Článkový kloub je v porovnání s kotoučovým kloubem trvanlivější, protože jeho články jsou namáhány jen tahem. Kloub se skládá z unášečů, které mají otvory na přichycení článků kloubu. Zpravidla jsou dvouramenné až čtyřramenné. Články jsou z pryže a na okrajích jsou zpevněny lankovými oky. V místech otvorů pro upevnění unášečů jsou vyztuženy deskami z ocelového plechu. Plech brání otlačování článků, a tím prodlužuje jejich životnost. Největší povolená odchylka os hřídelů je 3°, krátkodobě až 5°. Vložkový kloub má velmi tichý chod a měkký záběr. Dva dvouramenné unášeče mají ramena pootočená o 90°. Takto mezi nimi vzniknou čtyři pole pro pryžové segmenty. Celé toto zařízení je zapouzdřeno do dvojdílného krytu vyloženého pryží. Ramena v tomto krytu mají vůli, čímž se zamezuje přenášení chvění z jednoho hřídele na druhý. Při přenosu hnacího momentu jsou pryžové segmenty namáhány jen tlakem, což zvyšuje životnost kloubu. Dovolená odchylka os hřídelů je trvale 3°, krátkodobě až 8°. Pro přenos stejného točivého momentu jsou vložkové klouby menší než pouzdrové. Pouzdrový kloub má dva kovové dvojramenné unášeče, které jsou vůči sobě natočeny o 90°. Pružící prvek se skládá ze čtyř pouzder, která jsou vzájemně spojena plechovým věncem. Otvory v pouzdrech procházejí šrouby a střídavě se připevňují k unášečům. Prostor mezi vnějším a vnitřním prstencem je vyplněn tvrdou pryží. Povolená odchylka os hřídelů unášečů je trvale 5°, krátkodobě 15 – 20°. Mimo to kloub umožňuje i malý osový posuv.