6. Periodizace literatury

Periodizace literatury: 1. Pravěk- nemáme dochované písemné - literární památky 2. Starověká literatura a) literatura antická- starověké Řecko a Řím, b) orientální literatura- Starověký Egypt, Indie, Čína, hebrejská literatura, Bible - Starý zákon 3. Středověká literatura a) národní literatury evropských zemí - česká - legendy, kroniky, evropské legendy b) mimoevropská literatura c)Bible - Nový zákon, 4. Novověk a) Renesance a humanismus b) Baroko c) Klasicismus d) Literatura 19. stol- romantismus , realismus , české národní obrození e) Literatura 20. stol.- 1. pol. 20 stol. - obraz válek v literatuře, 2. pol 20. stol. - česká literatura domácí x exilová, f) Současná literatura