2. Umění, druhy umění

Umění je součást lidské kultury.Patří sem všechna díla s estetickou hodnotou. Estetika je disciplína, která se zabývá krásnem a jeho působením na člověka. Kdy umění vzniklo? Již v pravěku! Mělo tehdy již vůbec nějaký účel? ANO A HNED NĚKOLIK: Lovecká magie Názorná výuka lovu Sbírka loveckých trofejí I v dnešní době plní umění určité funkce... Estetická Poznávací Komunikativní Magická VÝTVARNÉ UMĚNÍ: Sochařství Malířství Architektura Múzické umění: Hudba Divadlo Zpěv Tanec