5. Éra zemního plynu a začátek využívání LPG

Éra zemního plynu a začátek využívání LPG Zemní plyn byl u nás objeven v r.1901 poblíž Hodonína na jižní Moravě. Navrtán byl společně s naftou v hloubce 217m. Ve větší míře však začal být plyn využíván až v období 2. světové války ve stlačeném stavu pro pohon automobilů. V roce 1953 se na jižní Moravě započalo s výstavbou plynovodů a později byl vybudován plynovod z jižní Moravy do Prahy. V roce 1967 pak byl vybudován mezinárodní plynovod na zemní plyn ze Sovětského Svazu do Československa. Začátek využívání zemního plynu znamenal později zahájení záměny svítiplynu za zemní plyn. Tato rozsáhlá akce byla u nás zahájena od r. 1969 na jižní Moravě a poslední místo kde se končilo se záměnou svítiplynu u nás byla severočeská Bílina v r. 1996. Propan - butan (LPG) V roce 1941 byl plyn získáván v souvislostí s výrobou syntetických motorových paliv z hnědého uhlí v Chemických závodech v Záluží u Mostu a v r.1942 byly postaveny první plnírny propan-butanu. Dále byl pak LPG získáván při zpracování ropy. Vývoj pokračoval především budováním dalších plníren s ohledem na možnosti využívání LPG a vhodnosti jeho uskladnění v tlakových nádobách. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů