4. Historie českého plynárenství

Historie českého plynárenství V Čechách podobně jako v jiných zemích začínali využívat plyn různí jedinci, kteří si začali plyn vyrábět ze dřeva nebo uhlí, aby si jím svítili ve svých domech a teprve později se plyn začal vyrábět průmyslově. Poprvé v Českých zemích použil svítiplyn vyrobený v zařízení na principu termolampy majitel ledkárny Zacharius Andreas Winzler ve svém domě ve Znojmě v roce 1802 a následovali další. Pro veřejné osvětlování byl svítiplyn u nás využíván ke konci první poloviny 19. století. V Karlíně u Prahy pak v roce 1847 byla uvedena do provozu první karbonizační plynárna a rozžehnuto 200 plynových lamp v ulicích Prahy. Následovaly pak plynárny v dalších městech např. v.r. 1858 v Liberci, 1860 v Plzni,1867 v Karlových Varech a postupně v ostatních městech v Čechách Ke konci 19. a začátkem 20. stol. se začala stále více prosazovat elektřina na úkor plynu a svítiplyn byl stále více využíván pro jiné účely - v domácnostech vařiče a sporáky, v Praze byla v.r. 1884 zřízena pokusná elektrárna poháněná plynovými motory a roce 1910 pak podnikatel Karel Macháček založil výrobnu a opravnu plynových spotřebičů a vznikl název KARMA. Svítiplyn byl postupně vyráběn ve stále větším množství, byly budovány městské rozvody plynu a také byl využíván ve stlačeném stavu v tlakových láhvích v místech, kde nebyl dostupný plynovod. Ve stlačeném stavu pak sloužil také pro pohon autobusů a nákladních aut. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů