13) Nýtování

Nýty a nýtové spoje Nýtové spoje patří mezi spoje nerozebíratelné. Nýtový spoj lze vytvořit pouze ze spojovaných součástí – přímé nýtování, nebo snýtováním spojovaných částí nýtování nepřímé. Nýtování se však dnes velmi často nahrazuje novější technologií, tj. svařováním, popř. někdy lepením. V současné době se nýtují převážně jen konstrukce z lehkých plechů a plechů těžko svařitelných, např. při stavbě letadel, dále součásti stavebních kování a součásti v některých oborech elektrotechniky. U přímého nýtování se na jedné spojované části vytvoří dřík ( osazení ) a v druhé díra. Roznýtováním vznikne závěrná hlava, která může mít různý tvar a jež obě části spojí. Takto se spojují např. součásti stavebního kování a součásti v přesné mechanice. Při nepřímém nýtování se nýty spojují plechy a tyče různých průřezů. Podstatou nýtovaných spojů je sevření spojovaných součástí mezi hlavy nýtů. Nýt se vkládá dříkem do vyvrtané nebo prostřižené díry a ručním nebo strojním roznýtováním přečnívajícího konce dříku se zastudena nebo u větších nýtu zatepla vytvoří závěrná hlava nýtu. a) Nýt konstrukční ( pro ocelové konstrukce, např. jeřábové mosty aj. ) b) Nýt kotlový ( pro kotle a jiné tlakové nádoby ) c) Nýty zápustné ( používají se tam, kde nemají hlavy nýtů přečnívat nad povrch spojované součásti; používají se i nýty oboustranně zapuštěné ) d) Nýty s čočkovitou hlavou e) Pro menší předměty a tenčí plechy se používají tzv. nýty drobné, vyráběné z různých kovů.