1.Historie pohostinství

HISTORIE POHOSTINSTVÍ - původně pohostinství poskytováno zdarma - nejstarší dochované záznamy ze STAROVĚKU z Palestiny a Babylonu - první zábavná střediska - v přístavech v Egyptě - známy 4 druhy piva 2 druhy vína - ŘECKO - rozvoj pohostinství - pořádáním "národních her" - vznikají hostince, ubytovny - ve STARÉM ŘÍMĚ - zvýšení úrovně pohostinství - kromě nožů, také lžíce, ubrousky, párátka z husích brk - STŘEDOVĚK obchodní a politické dění i v Evropě = rozvoj pohostinství - ve větších městech spravovaných církví - poblíž obchodních cest - ve šlechtických sídlech - pohostinství na vysoké úrovni - první odborná literatura - 15. století začaly se používat ubrusy a dekorace - 17. století - příbory, školení pracovníci v kuchyni a v obsluze - ROZDĚLENÍ OBSLUHY PODLE ZEMÍ: 1) Anglický způsob obsluhy 2) Francouzský způsob obsluhy 3) Ruský způsob obsluhy odkaz -učebnice "Stolničení" (G. Salač) str. 13, 14.