53. Věty srovnávací

53. Věty srovnávací 1) Více ... než, méně ... než a) Více ... než se vyjadřuje pomocí 2. stupně přídavného jména a výrazu than Např. He is taller than his father. - On je vyšší než jeho otec. English is easier than Czech. - Angličtina je lehčí než čeština. b) Méně ...než se vyjadřuje pomocí less a výrazu than. Např. He is less patient than his father. - On je méně trpělivý než jeho otec. English is less difficult than Czech. - Angličtina je méně obtížna než čeština. 2) Tak ... jako, ne tak ... jako a) Tak ... jako se vyjadřuje pomocí as ... as Např. He is as tall as his father. - On je tak (stejně) vysoký jako jeho otec. She is as old as her friend. - Ona je stejně stará jako její přítel. b) Ne tak ... jako se vyjadřuje pomocí not as ... as Např. He is not as tall as his father. - On není tak vysoký jako jeho otec. She is not as old as her friend. - Ona není tak stará jako její přítel. 3) Nejvíce, nejméně a) Nejvíce se vyjadřuje pomocí 3. stupně (superlativu) přídavného jména Např. She is the best student at our school. - Ona je nejlepší studentka na naší škole. Our house is the nicest in this street. - Náš dům je nejhezčí v této ulici. b) Nejméně se vyjadřuje pomocí the least. This is the least interesting idea. - Toto je nejméně zajímavý nápad. It is the least difficult homework. - Je to nejméně obtížný domácí úkol. Cvičení: Přeložte. 1) Jsem starší než bratr. 2) Nejsem tak nadšený jako ty. 3) Kdo je nejvyšší kluk ve vaší třídě. 4) Toto je ta nejméně obtížná otázka. 5) Není tak trpělivá jako ty. 6) Tato kniha je méně vtipná.