41. Záporné zjišťovací otázky

41. Záporné zjišťovací otázky Zjišťovací otázky jsou otázky, na které můžeme odpovědět buď "ano" nebo "ne". V češtině může být kladná (Chceš něco jíst?, Máš hlad? apod.) nebo záporná (Nechceš něco jíst?, Nemáš hlad?). V angličtině však záporná zjišťovací otázka vyjadřuje překvapení. Např.: Aren't you hungry? - Cožpak ty nemáš hlad? Don't you know him? - Cožpak ty ho neznáš? Cvičení: Přeložte 1) Cožpak ty jí neznáš? 2) Cožpak oni tady nejsou? 3) Cožpak ty nerozumíš? 4) Cožpak ty nemáš auto? 5) Cožpak tobě se to nelíbí? 6) Cožpak ty nechceš jít s nimi?