40. Slovosled se dvěma předměty

40. Slovosled se dvěma předměty Slovesa se mohou pojit se dvěma předměty: předmětem nepřímým (3.p. - komu) a přímým (4.p. - co) Existují pak dvě možnosti slovosledu. 1) Nepřímý předmět (komu) + přímý předmět (co) (bezpředložková vazba) Jsou to např. slovesa give, lend, show, write, buy, send apod. Např. Give me the book. - Dej mi tu knihu. Write him a letter. - Napiš mu dopis 2) Přímý předmět (co) + předložka for, nebo to + nepřímý předmět (komu) Např. Can you explain this grammar to me? - Můžeš mi vysvětlit tu gramatiku? Can you answer these questions for me? - Můžete mi odpovědět na tyto otázky? Cvičení: Utvořte věty: 1) number, to, my, give, Tom 2) me, number, Tom's, give 3) you, me, Tom's, number, can, write, for Přeložte výrazy v závorkách a doplňte předložku to, kde je to nutné. 1) Write ..... (mi) a letter. 2) Send the letter ..... (mně). 3) I can lend ..... (ti) my jacket. 4) I'm lending the jacket ..... (tobě), not ...... (jemu). 5) She wants to give the money ...... (vám). 6) She wants to give ..... (vám) some money.