27. Sociální zabezpečení občanů

27. Sociální zabezpečení občanů SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ • Dávky pěstounské péče • Dávky pro osoby se zdravotním postižením • Důchodové pojištění • Nemocenské pojištění • Osoby zdravotně znevýhodněné • Pojistné na sociální zabezpečení • Pomoc v hmotné nouzi • Sociální služby • Státní sociální podpora