25. Ohniska konfliktů v soudobém světě

25. Války v současném světě Válka v Afganistánu Občanská válka v Jižním Súdánu Válka v Sýrii Válka v Iráku Válka v Mali Mexická drogová válka Izrael – Palestina Důsledky ozbrojených konfliktů:  lidské oběti z řad civilistů  roste počet globálních bezdomovců - lidí vyhnaných ze svých domovů hledajících azyl.  humanitární a zásobovací krize v postižených oblastech – ostatní země nestačí pomáhat tak, jak by bylo potřeba  nedodržování lidských práv - mučení, nezákonné popravy, mizení lidí, nelidské podmínky ve vězení, věznění z politických důvodů, omezování svobody projevu  škody na životním prostředí - často je na daném území způsobena katastrofa (např. v Kuvajtu za války v Zálivu), která má vliv na celosvětovou ekologii. Příčiny konfliktů - etnická nesnášenlivost, náboženské rozdíly, terorismus, kolaps státu, spory o přírodní zdroje, chudoba Možnosti řešení sporů - prevence konfliktů - mírové konference - výměna diplomatických zástupců - preventivní rozmístění ozbrojených sil - dohody o neútočení - rozvojová a humanitární pomoc - rozšíření přístupu ke vzdělání