22. Ekologické globální problémy

22. Ekologické globální problémy = problémy, které narušují životní prostředí - globální oteplování – stoupání hladin řek a oceánů - narušování ozónové vrstvy - kácení deštných pralesů - nedostatek nezávadné vody - znečišťování ovzduší - ekologické katastrofy - kyselé deště – snižují úrodnost půd - - ohrožení půdy – eroze, kontaminace půdy chemikáliemi - rozšiřování pouští a polopouští - znečišťování moří a oceánů - snižování biologické rozmanitosti = biodiverzita - odpad v přírodě TUR = Trvale udržitelný rozvoj ekonomický rozvoj + sociální rozvoj + ochrana životního prostředí - hospodářský růst a zároveň ochrana životního prostředí - zachování přírody pro příští generace - týká se každého z nás Co můžeš pro TUR udělat ty? - omez svou spotřebu nákupů stále nových věcí a oblečení - neplýtvej potravinami - seber v přírodě nepořádek, který tam nepatří - nezanechej po sobě v přírodě žádnou stopu - omez používání plastů - nos vlastní tašku – plátěnou, silonovou - zvol si bezobalovou cestu – potraviny Bez obalu - kupuj domácí produkty - pij vodu z kohoutku - šetři vodou, energií - nepodporuj palmový olej – zamezíš kácení deštných pralesů - recykluj odpad - choď pěšky - zasaď strom - běž příkladem ostatním