20. Historický vývoj EU, vstup ČR do EU

Historický vývoj EU, orgány EU - nástupce organizací ESUO,EHS,EUROATOM - vznik v roce 1993 Maastrichtskou smlouvou - 27 členských států Cíle EU - zajistit mír, prosperitu, stabilitu pro evropské národy - překonávat vzájemné rozdíly - posilování celoevropských hodnot Evropská rada – nejvyšší orgán Rada EU – 1 zástupce z každé země Evropský parlament – Štrasburk – zastupuje občany Evropská komise – vláda EU – reprezentuje unii navenek, dohlíží nad dodržováním zákonů Evropský soudní dvůr – Lucemburk – dohlíží nad plněním smluv, sjednocuje evr. Právo Evropský ombudsman Evropská centrální banka Strategie EU - ochrana občanů a osob – boj proti terorismu - vytvoření odolné ekonomiky – podpora podniků, vzdělávání - investice do ekologie – kvalita ovzduší, vody, udržitelné zemědělství, biologická rozmanitost - prosazování celosvětového míru, demokracie ČR je členem EU od 1. 5. 2004