19. Evropská integrace

19. Evropská integrace Motivy, které vedly k Evropské integraci: - po 2. světové válce Evropa v troskách - zabezpečení míru a bezpečnosti - Evropská soudržnost - strach ze sovětské rozpínavosti - způsob zkrocení Německa a jeho začlenění do mezinárodních vztahů - způsob vzdorování převaze USA 1947 – Trumanova doktrína – USA chce zabránit šíření komunismu 1947 – Marshallův plán – pomoc USA Evropě – SSSR donutila ČSSR odmítnout pomoc - západní země se rychle obnovily a ekonomicky rostly STUDENÁ VÁLKA – hospodářské soupeření komunistických států se západním světem 1947 - 1991 1985 – Schengenská dohoda - zrušení kontrol na hranicích - založení společného pátracího systému 1986 – Jednotný evropský akt – vytvoření jednotného vnitřního trhu Od 1.1.1993 – volný pohyb – zboží, služeb, osob, kapitálu 1989 – pád komunistického režimu, konec studené války 1990 – založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj střední a východní Evropy 1992 - Maastrichtská smlouva – smlouva o Evropské unii - stanovena kritéria pro vstup do EU – demokracie, tržní ekonomika 1993 – integrace východu se západem Evropy 1999 – zavedení společné měny EURO v bezhotovostním styku 2002 – zavedení Eura v hotovostní platbě Výhody: větší stabilita, nižší inflace, nižší úrokové sazby, snadné porovnání cen, ušetří se za převody 2004 – ČR vstupuje do EU