18. Zapojení ČR do EU, NATO, OSN

18. ČR v EU, NATO, OSN NATO - Severoatlantická aliance – založení 4. 4. 1949 ve Washingtonu – 12 států ČR v NATO od 1999 cíle NATO - kolektivní obrana jejich členů - zachování demokracie a míru - spolupráce zemí - zachování lidských práv činnost NATO - operace a mise NATO - obranné a politické reformy - vojenské plánování a cvičení - vědecká spolupráce a výzkum - sdílení informací - humanitární pomoc OSN - Organizace spojených národů - založena v říjnu 1945 v San Franciscu – i Československo zakládající člen - od roku 1993 ČR - sídlo – New York, Ženeva, Vídeň - v říjnu 2020 – 193 členů cíl OSN - zachování mezinárodního míru, bezpečnosti - mezinárodní spolupráce EU - Evropská unie - vznik 1993 - Maastrichtská smlouva - sídlo v Bruselu - 27 členských států - 2004 vstup ČR do EU - Schengenský prostor - zrušení kontrol na společných hranicích Symboly EU - evropská vlajka – 12 zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí - evropská hymna - „Óda na radost“ - 9. května – den Evropy - motto EU „Jednotná v rozmanitosti“ cíle EU - prosazování míru - zajišťování svobody, bezpečnosti a spravedlnosti - udržitelný rozvoj - volný pohyb zboží, osob - vytvoření společného trhu - rozvoj zaměstnanosti - zlepšení životního prostředí - boj proti diskriminaci - podpora vědecko-technického pokroku - respektování národů hodnoty EU - lidská důstojnost - svoboda - demokracie - rovnost - právní stát - lidská práva V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova cena míru za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě.