16. - 17. Světové velmoci, vyspělé státy, rozvojové země

16. - 17. Vyspělé státy - USA, Japonsko, Německo, Francie, VB, Kanada, Rusko, Dánsko, Norsko, Švýcarsko - kontinenty s příznivým klimatem, časté deště, kvalitní půda, řeky, přírodní zdroje - vysoké HDP na hlavu - rozvinutá energetika, strojírenský, chemický průmysl - vysoká zaměstnanost - orientace na vědu a výzkum - rozvoj cestovního ruchu a dopravy - důraz na vzdělání Rozvojové země - střední Afrika – Mali, Súdán, Niger, Angola, ČAD, Ekvádor, Kolumbie, Kuba - chudoba, neúroda, hladomor - nemoci – AIDS, malárie, žloutenka, tyfus - nízká životní úroveň - ekonomická zaostalost - přelidnění - málo pracovních příležitostí